Team

2019-2021

Find Out

Faculty Advisors


Dr. Mohd. Zahid Ansari

Faculty Supervisor

Dr. Sunil Agrawal

Faculty Supervisor

Dr. Shivdayal Patel

Faculty Supervisor

Dr. Prashant K Jain

Faculty In Charge

Heads


Rahul Verma

Head SD

Achyut Anant Trivedi

Head SD

Kaushalesh Pandey

Head VD

Kirtiraj Basumatary

Head SD

Sachin Chhabra

Head VD

Swapnil Soni

Head VD

Vyom Sharma

Head VD

Yash Shahare

Head PT

Structure Design


Aditya John Xalxo

SD

Vashruth Venishetty

SD

Rahul Patel

SD

Nikhil Tiwari

SD

Harsh Vardhan Singh

SD

Vehicle Dynamics


Piyush Sharma

VD

Aveek Kumar

VD

Khushi Gupta

VD

Devesh Tripathi

VD

Abhishek Sharma

VD

Shubham Malav

VD

Prathmesh Kumar Gupta

VD

Powertrain Team


Kumar Siddhant

PT

Keerty Dev Golhani

PT

Vipin Kumar Singh

PT

Kodali Leela Krishna

PT

Parthiv Rawat

PT

Get in Touch

Pt. Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology,
Design and Manufacturing Jabalpur,
Dumna Airport Road, P.O.: Khamaria, Jabalpur - 482005, Madhya Pradesh, India

racing@iiitdmj.ac.in

+91 870 806 0371, +91 805 283 9586

Follow us