1 2 3 4 5

Table Tennis

Events

  • Boys Team
  • Girls Team
  • Mixed Doubles (Informal)

Organizing Committee

Dr. Mukesh Kumar Roy
Dr. Shivdayal Patel
Dr. K. Ponappa
Mr. Piyush Usrethe

Student Volunteers:
Siddhant Lohia
Virendra Kumar
Atul Kumar
Vipul Goel

9425155268
9630094229
9444284389
9826403763


9166784668
9630035670
9431218374
7534896805


Participating Institutes

IIITDM KURNOOL
IIITDM KANCHEEPURAM
IIIT KALYANI
IIIT UNA
IIIT KOTA
IIIT SONEPAT
IIIT DHARWAD
IIIT RANCHI
IIIT NAGPUR
IIIT BHOPAL
IIIT LUCKNOW
IIIT SURAT
IIIT VADODARA
IIIT ALLAHABAD
IIIT KOTTAYAM

Tentative Schedule

Results

Table Tennis boys Result
Teams Match Betweem Winner
DAY 1  (29/02/2020) IIIT TRICHY
Vs
IIIT NAGPUR IIIT NAGPUR
IIIT KANCHEEPURAM
Vs
IIIT VADODARA IIIT VADODARA
IIIT SONEPAT
Vs
IIITDM JABALPUR (B) IIIT JABALPUR
IIIT DHARWAD
Vs
IIIT LUCKNOW IIIT LUCKNOW
IIIT ALLAHABAD
Vs
IIIT SURAT IIIT ALLAHABAD
IIITDM JABALPUR (A)
Vs
IIIT KALYANI IIIT JABALPUR
IIIT KOTA
Vs
IIIT UNA IIIT KOTA
IIIT NAGPUR
Vs
IIIT RANCHI IIIT NAGPUR
IIIT KOTTAYAM
Vs
IIIT BHOPAL IIIT KOTTAYAM
IIIT SRICITY
Vs
IIIT KANCHEEPURAM IIIT KANCHE..
IIIT UNA
Vs
IIIT SONEPAT IIIT UNA
IIIT RANCHI
Vs
IIIT DHARWAD IIIT DHARWAD
IIIT KURNOOL
Vs
IIIT KOTTAYAM IIIT KOTTAYAM
DAY 2 (01/02/20) IIIT DHARWAD
Vs
IIIT TRICHY IIIT DHARWAD
IIIT BHOPAL
Vs
IIIT SURAT IIIT SURAT
IIIT KOTA
Vs
IIITDM JABALPUR (B) IIIT KOTA
IIIT NAGPUR
Vs
IIIT LUCKNOW  
IIIT BHOPAL
Vs
IIIT ALLAHABAD IIIT ALLAHABAD
IIIT VADODARA
Vs
IIIT KALYANI IIIT VADODARA
IIIT SONEPAT
Vs
IIIT KOTA IIIT KOTA
IIIT DHARWAD
Vs
IIIT NAGPUR IIIT NAGPUR
IIIT VADODARA
Vs
IIITDM JABALPUR (A)  
IIIT RANCHI
Vs
IIIT LUCKNOW  
IIIT UNA
Vs
IIITDM JABALPUR (B)  
IIIT SRICITY
Vs
IIITDM JABALPUR (A)  
IIIT KURNOOL
Vs
IIIT ALLAHABAD  

 Find Us: