1 2 3 4 5

Organizing Team

S. No.

Various Executive Committee’s

Committee 

Phone Number

1

Event Coordination Committee:

Faculty/Staff:
Dr. Prashant Kumar Jain
Dr. Mukesh Kumar Roy
Dr. Dip Prakash Samajdar
Mr. Rizwan Ahmed
Mr. Ashok Kumar

Student Volunteers:
Shakti Raj Singh
Siddhant Lohia
Amit Taparia
Ayusha Singh
Abhishek Patel


9425800310
9425155268
9477137992
9425152981
9425631922


7007427883
9144418241
9166784668
8989011019
7355305948

2

Registration and Help Desk Committee:
 

Faculty/Staff:
Dr. Pritee Khanna
Dr. V. K. Jain
Dr. Deepmala
Ms. Aishwarya Pradhan

Student Volunteers:
Shikhar Gupta
Megha Rathore
Vyom Sharma
Bhagyashree Behera


9425324241
9425156298
9424083157
9713359719


7897643738
8827173789
8699382384
8280120761

3

Media & Public Relation Committee:
 

Faculty/Staff:
Prof. Tanuja Sheorey
Dr. Biswajeet Mukherjee
Dr. Kusum Kumari Bharti
Mr. Santosh Mahobia
Mr. Shailesh Sharma
Mr. Rahul Deshmukh

Student Volunteers:
Megha Rathore
Shikhar Gupta
Suprabh Sharma
Kuhu Pyasi
Shristi Singh
Rishish Jain


9425324238
9425805501
9406711296
9425153141
9425805566
9406534971


8827173789
7897643738
7355623863
9424690688
7080172475
9713700157

4

Infrastructure Committee:

Faculty/Staff:
Dr. Atul Gupta
Dr. Harpreet Singh
Mrs. Swapnali Gadekar
Mr. V. K. Dubey
Mr. R. K. Mishra
Mr. Sunil Jat
Mr. Santosh Gauda
Mr. Kamlesh Warkade

Student Volunteers:
Rishabh Bhandari
Ashok Kumar
Rushikesh Ghule


9425152499
8054206516
9425162823
9425805503
9425325128
9425151227
9425156725
9425802565


8619706254
7357499973
9834951099

5

Prize and Award Committee:

Faculty/Staff:
Dr. Subir Singh Lamba
Dr. Saurabh Pratap
Mr. Rajesh Kanojia
Mr. Piyush Usrethe

Student Volunteers:
Rakshak
Kartik Gupta
Naman Vohra


9425800024
7223068662
9424768816
9826403763


8295577687
8718863241
8824995373

6

Design and Development Committee:

Faculty/Staff:
Dr. Tripti Singh
Dr. Atul Kumar
Mr. Anil Kumar
Mr. Richard Saberio

Student Volunteers:
Ram Raj
Kailash
Rajesh


8005438410
9678423862
9425154989
94068272418889149395
8921857829
8827852106

7

Accommodation Committee:

Faculty/Staff:
Dr. Matadeen Bansal
Dr. Harpreet Singh
Mr. Santosh Mahobia
Mr. Kanhaiya Lal Barmaiya
Mr. Anup Bajpai

Student Volunteers:
Adarsh Kumar Singh
Sandeep Raghuwansi
Adarsh Kumar Singh
Bhagyshree


9425156287
8054206516
9425153141
9407302876
9424690403


8009345450
9669226404
8280120761

8

Catering Committee:

Faculty/Staff:
Dr. Neeraj Kumar Jaiswal     
Dr. Lokendra Balyan
Dr. Trivesh Kumar
Mr. Talib Ahmed

Student Volunteers:
Ashok Kumar
Chandresh Ravi Gelda
Manish Singh
Sachin


9425156475
9425411328
9760940192
9479465999


7734993730
9766136101
9893095501
8708980460

9

Logistic  Support Committee :
 

Faculty/Staff:
Dr. Dip Prakash Samajdar
Dr. Nihar Mahato
Mr. Robinson
Mr. Ghanshyam

Student Volunteers:
Adarsh Kumar Singh
Akash Jaiswal
Rajan Vishnoi
Rakshak
Rohan Saxena


9477137992
9425156308
9109875694
9425150587


8009345450
9721446053
8349141664
8295577687
8527129869

10

Discipline Committee:

Faculty/Staff:
Prof. Puneet Tandon
Dr. V. K. Jain
Dr. Matadeen Bansal
Dr. Harpreet Singh
Dr. Shivdayal Patel
Dr. Deepmala
Mr. J. B. Singh

Student Volunteers:
Amit Taparia
Saurav Saha
Kuhu Pyasi
Bhushan Patil
Kritika Singh


9425156913
9425156298
9425156287
8054206516
9630094229
9424083157
9752230785


8989011019
9007919779
9424690688
9284512814
9340282609

 

Sub Committees

Sl. No.

Role and Responsibilities

Faculty/Staff Committee 

Contact number

1

Cricket

Prof. Puneet Tandon
Dr. Nihar Mahato
Dr. M. Z. Ansari
Mr. Richard Saberio

Student Volunteers:
Rishabh Bhandari
Devanshu Verma
Pradeep Kumar

9425156913
9425156308
9425156629
9406827241


8619706254
8004004514
7340201749

2

Football

Dr. V.K. Jain
Dr. M. S. Parihar
Dr. Trivesh Kumar
Mr. Santosh Gauda

Student Volunteers:
Akshay Malviya
Saransh Maravi
MuditTripathi
Tahirah Rahman

9425156298
9425156309
9512763966
9425156725


9425865011
7389137076
8094096616
8349380470

3

Badminton

Dr. Prabin K Padhy
Dr. Anil Kumar
Dr. Irshad Ansari
Mr.Anil Kumar

Student Volunteers:
Shakti Raj Singh
Aniket Mishra
Aishwary
Sanskriti Agrawal

9425155297
9425805412
9109106995 9425154989


7007427883
9532152185
9406606766
9490922510

4

Basket ball

Dr. Dinesh Kumar V
Dr. M Amarnath
Dr. Ravi Panwar
Mr. Ghanshyam

Student Volunteers:
Saurabh Yadav
Aditya John
Aditya Balaji
Shrunoti

9425805411
9425805414
9911857222
9425150587


8349323961
9575171942
9557409082
9920379006

5

Volleyball

Prof. Tanuja Sheorey
Dr. Manish Bajpai
Dr. Sangeeta Pandit
Mr. Kanhaiya Lal Barmaiya

Student Volunteers:
Ashok Kumar
Sai Kiran
Nitin Kumar

9425324238
9425156289
9425150954
9407302876


7357499973
9381293998
9460554947

6

Lawn Tennis

Prof. V. K. Gupta
Dr. Sunil Agarwal
Dr. J.A.M. Fareen
Mr. Adesh Kumar

Student Volunteers:
ShaileshBankar
Mukul Mishra
Tarang Ketan

9425163037
9425800023
7339151318
9424973342


8349373459
7080057221
9660744867

7

Table tennis

Dr. Mukesh Kumar Roy
Dr. Shivdayal Patel
Dr. K. Ponappa
Mr. Piyush Usrethe

Student Volunteers:
Siddhant Lohia
Virendra Kumar
Atul Kumar
Vipul Goel

9425155268
9630094229
9444284389
9826403763


9166784668
9630035670
9431218374
7534896805

8

Athletics

Dr. Subir Singh Lamba
Dr. Asish Kundu
Dr. H. Chelladurai
Dr. Varun Bajaj 
Mr. Rajesh

Student Volunteers:
Abhishek Patel
Ravi Kumar Yadav
Megha Rathore
Arpit Pandey
Shivani Verma

9425800024
9425800314
9425800041
9425156306
9425155846


9144418241
9425105264
8827173789
9721009137
7052262161

9

Chess

Dr. Prabir Mukhopadhyay
Dr. Bhupendra Gupta
Dr. Himanshu S Nanda
Mr. Rahul Deshmukh

Student Volunteers:
Abhishek Singh
Ayush Goyal
Shivani Singh

9425805511
9425155354
9993543986
9406534971


7388648222
9012537040
7898712465

10

Carrom

Dr. Atul Gupta
Dr. Sujoy Mukherjee
Dr. Mamta Anand
Mr. Akhilesh Srivastava

Student Volunteers:
Abhishek Singh
Ayush Goyal
Shubham Kumar

9425152499
9425153481
9425807608
9479845418


7388648222
9012537040
7023967898Find Us: